İnsan Kaynakları Yönetimi Kursu

İnsan Kaynakları Yönetimi şirketlerin kısa ve uzun vadeli hedeflerini gerçekleştirmek için en etkili iş gücünü bularak gelişmesini sağlayan ve bunun sürekliliğini sağlamak amacıyla ortaya konulan faaliyetler bütünü olarak tanımlanır. Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olan kişilerdir.  Bu eğitimi alanlar her sektörde iş bulabilirler.


Uzaktan Eğitim İnsan Kaynakları Yönetimi Kursu,

Sertifika Programımız toplam 80 saat olup, kurs içeriği aşağıdaki gibidir.

1. Hafta: Tarihçe ve Planlama

İnsan Kaynakları Yönetimi Kavramı ve Tarihsel Gelişimi

İnsan Kaynakları Yönetiminin Özellikleri ve Amaçları

İnsan Kaynakları Yönetiminin Organizasyon İçindeki Yeri

Planlama

  İnsan Kaynakları Planlamasının Önemi ve Gereği

  Planlamanın Amaçları ve Aşamaları

  • 2. Hafta : İş Analizi ve Personel Seçimi
   • İş Analizinde Kullanılan Bilgi Toplama Yöntemleri
   • Görev Tanımı
   • İş Şartnamesi
   • Personel Seçimi
     • İş Gücü Gereksiniminin İç ve Dış Kaynaklardan Sağlanması
     • İs Gücü Gereksiniminin Duyurulması
  • 3. Hafta : Yerleştirme, Geliştirme ve Eğitim
   • Sınavlar / Testler
   • Mülakat Süreci
   • Adayların Seçimine Karar Verilmesi ve Yerleştirilmesi
   • Geliştirme ve Eğitim
     • Eğitim ve Önemi
     • Eğitim Türleri
     • Eğitim Yöntemleri
  • 4. Hafta : Kariyer Planlama, Geliştirme ve Performans Değerlendirme
   • Kariyer Planlamanın Önemi
   • Kariyer Planlamanın Etkileri
   • Kariyer Geliştirme ve Önemi
   • Performans Değerleme
     • Performans Değerleme Nedir?
     • Performans Değerlemenin Gereği ve Önemi
     • Performans Değerleme Yöntemleri
     • Performans Değerleme Sonuçlarının Kullanımı
  • 5. Hafta : Ücretlendirme ve Yönetim-Sendika İlişkileri
   • Ücretlendirme ile İlgili Kavramlar
   • Ücret Tasarımı
   • Ücret Türleri
   • Teşvik Programları
   • Yönetim-Sendika İlişkileri
     • Kavramlar
     • Sendikanın Yönetime Etkisi
     • Toplu Pazarlık ve Süreci
  • 6. Hafta : Motivasyon ile Personel Yönetimi ve İdari İşler
   • Motivasyonun Tanımı ve Önemi
   • Şirket İçi Pazarlama Yoluyla Çalışanların Elde Tutulması
   • Özendirme Araçları
   • Personel Yönetimi ve İdari İşler
     • Çalışma Süreci
     • İsten Ayrılma-Ayırma Durumu
     • İdari İslerin Organizasyon İçerisindeki Yapısı
  • 7. Hafta : Liderlik ve İletişim
   • Liderin Nitelikleri
   • Liderlik Türleri
   • Kazan-Kazan Yöntemi
   • Takim Sinerjisi
   • İletişim
     • İletişim Kavramı ve Süreci
     • Örgütsel İletişimin Amaçları
     • Örgütsel İletişim Türleri
  • 8. Hafta : Stres, Kriz, Zaman ve Toplam Kalite Yönetimi
   • Stres Yönetim
     • Stresin Çalışanlara Etkisi
     • Stresin Yönetilmesi
   • Kriz Yönetimi
   • Zaman Yönetimi
   • Toplam Kalite Yönetimi


  ATAENFORMA 2012 - Tüm hakları saklıdır.
  748361 Ziyaretçi