EMLAK DANIŞMANLIĞI KURSU

Bir işyerinde, düzenlenen süreli veya süresiz sözleşmeye dayanılarak yapı kooperatiflerinin kurulmasında ev, arsa, dükkan gibi taşınmaz malların satışı ve kiralanması konularında danışmanlık hizmeti veren kişidir.

Bu mesleği seçecek kişilerin sosyal bilimlere, özellikle sosyolojiye ve ekonomiye ilgili, sözel yeteneği ve iletişim becerisi güçlü, girişimci bir kişiliğe sahip, kişilerin özel hayatlarına saygılı ve gizlilik prensibine uygun davranan, işbirliğine açık kişiler olması beklenir.

Emlak Danışmanı'nın temel görevleri aşağıdaki gibidir;

 • Tapu sicil müdürlüklerinde satış, ipotek, miras yoluyla geçen mülkiyetlerle ilgili tüm işlemlere aracılık eder,
 • Emlak alım satımı ile ilgili danışmanlık hizmeti verir,
 • Noterlerde satış sözleşmesi yapılmasına yardımcı olur,
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılması konusunda danışmanlık hizmeti verir, seçenekler ve karşılaştırılmalı örnekler sunar,
 • Müşterileri adına beyanname doldurur,
 • Proje yapımında pazarlamayı kolaylaştırıcı önerilerde bulunur,
 • Kooperatif kurulmasına yardımcı olup pazar araştırması yapar,
 • Kooperatife arsa ve üye bulma konusunda çalışmalar yapar,
 • Kiracı adaylarının ekonomik ve sosyal durumunu öğrenip mülk sahibine veya vekiline bilgi verir,
 • Kira sözleşmesi hazırlar.

KURS İÇERİĞİ

Emlak Danışmanlığı Kursu Sertifika Programımız toplam 90 saat olup, kurs içeriği aşağıdaki gibidir.

 • EMLAK İLE İLGİLİ GENEL KAVRAMLAR
  • Emlakçılık Mesleğinin Tanımı ve Konusu
  • Emlakçılığın Genel Kavramları
  • Emlakçılık Mesleğinin ilkeleri, Amaçları ve Etiği
  • Toplumun Emlakçıya ve Sektöre Bakış Açısı
  • TSE Emlakçılık Hizmetleri Mecburi Standart Tebliği
  • AB Müktesebatının Emlakçılık için Getirdiği Düzenlemeler / Kriterler
 • HUKUKİ VE EKONOMİK BOYUTTA EMLAKÇILIK
  • Emlak Komisyonculuğu ve Aracılığı
  • Emlak Komisyonculuğunda Borç İlişkileri
  • Emlak Komisyonculuğu ve Tüketici Hukuku
  • Emlak Komisyonculuğu ve Franchising
 • HALKLA İLİŞKİŞLER VE SOSYOLOJİ
  • Halkla İlişkilerin Tanımı ve Terimleri
  • Halkla İlişkilerin Amaçları ve İlkeleri
  • Sosyolojinin Tanımı ve Önemi
  • Müşteri İlişkileri Yönetimi
 • KADASTRO GENEL TANIMLARI
  • Ayırma (İfraz)
  • Birleştirme (Tevhid)
  • Yola Terk
  • Yoldan İndas
  • Cins Değişikliği
  • İrtifak Hakkı
  • Kamulaştırma misyonculuğu

  KİMLER KATILABİLİR

  - En az lise seviyesinde diploma sahibi olanlar,
  - Emlak Danışmanlığı Sertifikası almak isteyenler,
  - Emlak Danışmanlığı ile ilgili kendini geliştirmek isteyenler.


  GEREKLİ BELGELER

  - Öğrenim Belgesi (En az lise seviyesinde)
  - Nüfus cüzdanı fotokopisi
  - İki adet vesikalık fotoğraf


  ATAENFORMA 2012 - Tüm hakları saklıdır.
  748368 Ziyaretçi