Neden Ataenforma

Dünya küçüldü, iletişim kanallarının artması ile bilgi paylaşımı daha da hız kazandı. Tabi ki bu durum rekabet koşullarının artmasına sebep oldu. Bilgi paylaşımı hizmet bedellerinin ucuzlamasına ve ticaret şartlarının zorlaşmasına sebep oldu. İşletmeler ayakta kalabilmek için verimli üretim yönetimi sistemini tatbik etmesi gerekir. İşletme yönetimi artan rekabet ortamında başarı sağlamak istiyorsa; profesyonel faaliyetlere inanacak ve çalışanlarını bu süreç için adapte edecek.

Yapılan istatistik çalışmaları sonucu; işletmeler ortalama 11 sene yaşarlar, 11 sene sonrasının devam etmesi için stratejik yönetim ile mümkündür. Kısa dönemli başarılar uzun dönemli hedefler ile birleştirilmelidir.

İşletmenin durumu, piyasa içinde düşen karlılık hacmini gösteriyorsa burada sorun vardır. Üretim düşüyorsa, müşteri şikayetleri çoğalıyorsa, bir/iki müşteriye bağlı üretim varsa ciddi problemler söz konusudur. Ağır şartlarda (yüksek faiz ile borçlanma) zorunluluğunu devam ettiriyorsa işletme sorunla karşı karşıyadır. Profesyonel, esnek olmayan yönetim ve yönetici anlayışı, pazarda fırsatları görememeyi beraberinde getirir. İşletme içinde yöneticiler gündelik konuların ötesine geçemiyorsa, birimler arası iletişim sorunu varsa başarı sağlanamaz. Rekabetin farkında ve hedefleri olan bir işletme her zaman için başarılı olur. Strateji geliştirmeye zaman ve kaynak ayıran işletme, yeni ürün geliştiren ve yeni ürün bulan işletme, müşteri şikayetlerine hemen yanıt verebilen işletme, satış sonrası müşteri hizmetlerine önem veren bir işletme, firma içi iletişimi iyi kurmuş finans yönetimini bilen ve uygulayan işletmeler geleceğe daha güvenle bakan işaretler taşırlar.

Bu sorunların çözümü biz ATAENFORMA için mümkün olduğuna inanıyoruz ve “çözüm ortağınız” olmak istiyoruz.

Tabi ki karar sizin!


ATAENFORMA 2012 - Tüm hakları saklıdır.
748360 Ziyaretçi