ISO 19011 İÇ DENETÇİ EĞİTİMİ

Uluslararası bir standart olan ISO 19011 standardı ile ilgili olan bu eğitim, kalite ve çevre yönetim sistemlerinin tetkiki konusundaki kuralları kapsamaktadır.


EĞİTİMİN İÇERİĞİ

  • İç tetkikçilik ve kalite tetkiklerinin faydaları,
  • İç tetkikin yapılma nedeni,
  • Tetkik çeşitleri,
  • Tetkikte iletişim,
  • Tetkik edilecek faaliyetler,
  • Tetkik edilen bölümün ve tetkikçinin sorumlulukları,
  • Tetkik soru formu kullanımı ve içeriği.

Kalite Yönetim Sisteminin planlanmış düzenlemelere, standardın şartlarına ve kuruluş tarafından oluşturulan kalite yönetim sistemi şartlarına uyup uymadığını ve etkin olarak uygulanıp uygulanmadığını  belirlemek için görev alan iç tetkikçilerin eğitilmesini sağlayan bir eğitimdir.

İç Tetkik Faydaları:

•Yönetime araç olması, tarafsız değerlendirme esası ile gerçek verilerin sağlanmasına yardımcı olur.
•Kalite sisteminin gelişmesine yardımcı olur.
•Kalite sisteminin uygun ve etkin unsurlarını tespit amacıyla yapılır.
•Kuruluşun hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur.
•Uygunsuzlukların azaltılması, önlenmesi için objektif delil sağlar.
•Kaliteye ulaşmak için uygun hazırlıkların yapıldığı konusunda güvence sağlar.
•Ürünlerin kullanıma uygun ve kullanıcı için güvenli olduğu konusunda güvence sağlar.
•Kanunların ve mevzuatın yerine getirildiği konusunda güvence sağlar.
•Dokümanların yeterliliği ve takibi konusunda güvence sağlar.
•Gelişme için imkanların belirlenmesine yardımcı olur.
•Haberleşmeyi geliştirir, üst yönetime doğrudan rapor sağlar.
•Sözleşme şartlarının yerine getirilebilirliğinin doğrulanmasını sağlar.
•Kalite sisteminin etkinliğinin doğrulanmasını sağlar.
•Tetkike taraf personele faydalı bir eğitim olur.
•Çalışanların uyguladıkları faaliyetlerle ilgili sorumluluklarını geliştirilmesi amacıyla yapılır.


ATAENFORMA 2012 - Tüm hakları saklıdır.
761685 Ziyaretçi