Doç.Dr. Mete SEZGİN

Doç.Dr. Mete SEZGİN

 

KİŞİSEL BİLGİ

 

 

Doğum Yeri ve Yılı: Nevşehir, 11.11.1973

Medeni Hali: Evli

Yabancı Dil: İngilizce, (ÜDS Notu: 68.75)

Telefon:  (332) 223 22 99 (İŞ)

Elektronik Posta: metesezgin@hotmail.com

Yazışma Adresi: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

                          Alaattin Keykubat Kampüsü 42003 Selçuklu.KONYA

 

EĞİTİM


Doktora

Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (Konya)

Bölüm: İşletme Anabilim-Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı, (2000 – 2004)

Doktora Tez Başlığı: Turistik Güzergahlarda Strateji Eksenli Pazarlama İletişimi Çabalarının Turizm İşletmelerindeki Yeri ve Önemi (Konya Yöresi İçin Bir Model Önerisi)

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (Ankara)

Bölüm: Turizm İşletmeciliği Eğitimi, (1997-2000)

Yüksek Lisans Tez Başlığı: Turistik Yatırımlar Açısından Konya Yöresinin Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi

Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Aydın)

Bölüm: Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (1991-1995)

Lise

Gazi Lisesi, (Konya), (1987-1990)

Ortaöğrenim

Mevlâna Ortaokulu, (Konya), (1984-1987)

İlköğrenim

İhsan Özkaşıkçı İlkokulu, (Konya), (1979-1984)

 

İŞ

DENEYİMİ


Öğretim Üyesi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

13.02.2007–… İktisadi ve İdari program derslerinin yürütülmesi.

Program Sorumlusu, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Halkla İlişkiler Program Sorumlusu, 2007- …

Öğretim Görevlisi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

20.01.2003 – 13.02.2007, İktisadi ve İdari program derslerinin yürütülmesi.

Öğretim Görevlisi, Selçuk Üniversitesi, Akşehir Meslek Yüksekokulu

21.11.1996 – 18.01.2003, İktisadi ve İdari program derslerinin yürütülmesi.

Müdür Yardımcılığı, Selçuk Üniversitesi, Akşehir Meslek Yüksekokulu

18.08.1999 – 04.01.2001

Bölüm Başkanlığı, Selçuk Üniversitesi, Akşehir Meslek Yüksekokulu

11.10.1999 – 05.01.2001

 

ASKERLİK

 

1195. Seferi Malzeme Depo Takım Kom., Handere, (Yalova)

247. Kısa Dönem Ord.Çvş., 30.11.1995 - 30.07.1996

YAYINLAR

 

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 

1.Zerenler, M., M. Sezgin, ve S.B. Haşıloğlu, “Strategic Utilization of IT for Corporate Crisis Management: The Empirical Study on Textile and Automotive Suppliers SectorsInternational Journal of Business and Management, 4(1), 3-8, January, (2009).

2.Zerenler, M., S.B. Haşıloğlu ve M. Sezgin, “Intellectual Capital and Innovation Performance: Empirical Evidence in the Turkish Automotive Supplier”, Journal of Technology Management & Innovation, 3(4), 31-40, (2008).

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

1. Karaman A., Ünüvar, Ş., Sezgin, M., “Ulaştırma Hizmetleri İşletmeciliğinde Müşteri Memnuniyetinin Önemi: Örnek Alan Araştırması”, Türk Dünyası İşletme Fakültesi, 8.Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 09-13 Haziran 2010, Celalabad, Kırgızistan.

2. Sezgin, M., Ünüvar, Ş., “Kültürler Arası İletişimde Turizmin Önemi, Alternatif Turizm ve Pazar Olgusu”, Dünyada Yeni Oluşumlar ve Türk Dünyası Uluslararası Sempozyumu, Hazar Üniversitesi Bakü, Azerbaycan, 28 Mayıs-3 Haziran 2009.

3. Sezgin, M., M. Zerenler ve A.Karaman, “Otel İşletmelerinin Menü Planlamasında Yaratıcılık, Yenilikçilik, Girişimcilik Faaliyetleri Üzerine Bir Araştırma”, 2.Uluslaraarası Girişimcilik Kongresi, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Bişkek, Kırgızistan , 07-10 Mayıs 2010.

4.Karaman A., M. Sezgin, “A View Of Konya Touristic Destination As Regard To 2007 Mevlana Year”, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Turizm ve Otel İşletmeciliği Y.O. 2007 International Tourism Bienal, 563-567, 30 April-5 May, Çanakkale, 2007.

5.Sezgin, M., “Turizm Pazarlamasında Stratejik Farklılaştırma ve Türk Turizm Pazarı”, İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası İşletme Fakültesi, V.Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 719-728, 11-13 Haziran 2007.

6.Sezgin E., M.Sezgin ve Y.E Öztürk,  “Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerine Yönelik İnternet Destekli Eğitim Modeli Önerisi”, İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası Fakülteleri, Ülkümüz Dergisi, Yıl:4, Sayı:7, Cilt:3, 25-32, Haziran 2007.

7.Ünüsan Ç. ve M. Sezgin, “Yöre Turizmlerinin kalkınmasında Pazarlama İletişimin Önemi ve Bir Uygulama: Konya Pazarlama İletişim Modeli (Konpim)”, İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası İşletme Fakültesi, IV. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 11-14 Haziran 2006.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

1.M.E. İnal, R. İri ve Sezgin, M., “Turizm İşletmelerinde Tutundurma Faaliyetlerinin Belirlenmesine Yönelik Bodrum Yöresinde Bir Araştırma” Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2010 Cilt:7, Sayı:14, s. 285 – 308 (2010).

2.Sezgin, M., S.B. Haşıloğlu ve M.Zerenler, “Pazarlamada Ambalajlama Ve Un Mamulü Ambalajının Müşteri Üzerindeki İmajını Belirlemeye Yönelik Bulanık Mantık Yaklaşımı”, Marmara Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt:XXV, 2, İstanbul, 721-742 (2008). 

3.Aslan, Ş., M. Sezgin, ve S.B. Haşıloğlu, “Sağlık Kuruluşlarında Müşteri Memnuniyeti ve Memnuniyeti Oluşturan Unsurların Araştırılması”, Muğla Üniversitesi, Sosyal bilimler Enstitüsü Dergisi, Bahar, 20, 23-40 (2008).

4.Sezgin, M., ve T. Arat, “Otomotiv Sektörü ve Otomobil Servislerinden Yararlanan Müşterilerin Memnuniyeti Üzerine Bir Araştırma”, Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:5, 10, 257-273 (2008).

5.Sezgin, M., R. İri ve M.E. İnal , “Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Tutundurma Çabalarına Yönelik Bodrum Yöresinde Bir Araştırma”, Selçuk Üniversitesi, İ.İ.B.F., Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Yıl:9, 16, 441-460 (2008).

6.Haşıloğlu S.B, M. Sezgin ve A. Bardakcı, “Hizmet Sektöründe Veritabanlı Pazarlama Araştırmalarının Değerlendirilmesi”, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, Yıl:10, 14, 228–240, (2008).

7.Sezgin, M., “Kişisel Satışta İletişim ve Beden Dilinin Önemi İle İlgili Perakendecilik Sektöründe Bir Araştırma”, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler M.Y.O, Dergisi, Cilt:11, 1-2, 415-129 (2008).

8.Sezgin, M., M. Zerenler ve A.Karaman, “Otel İşletmelerinin Menü Planlamasında Yaratıcılık, Yenilikçilik, Girişimcilik Faaliyetleri Üzerine Bir Araştırma”, Hacettepe Üniversitesi, Sosyoekonomi Dergisi, 2, 127-142, Temmuz-Aralık, (2008).

9.Kaynak, İ.H ve M.Sezgin, “İnanç Turizmi Kapsamında Dinlerde Seyahat”, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler M.Y.O, Dergisi, Cilt:11, 1-2, 349-360 (2008).

10.Karaman A. ve M. Sezgin, “Turizm Sektöründe Pazarlama Aracı Olarak Seyahat Acentaları ve İnsan Kaynakları (Konya’da Bir Uygulama)”, Adnan Menderes Üniversitesi, Stad, Seyahat ve Turizm Araştırmaları Dergisi, Bahar, (2008).

11.Sezgin, M. ve A.Karaman, “Turistik Destinasyon Çerçevesinde Sürdürülebilir Turizm Yönetimi ve Pazarlaması”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19, 429-437 (2008).

12.İleri H ve M. Sezgin, “Müşteri İlişkileri Yönetiminde Bilgi Teknolojileri Kullanımının Önemi” Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi, Cilt:7, 1-2 193-203, (2004).

13.İleri H ve M. Sezgin, “Çatışma Yönetimi ve Otel İşletmelerinde Meydana gelen Çatışmaların İncelenmesi Açısından Bir Araştırma”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi, 3, 53-72, (1999).

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

 

1.Sezgin M., A.Karaman ve İ.H.. Kaynak, “Termal Turizm Planlamasına Yönelik Bir Değerlendirme: Ilgın Örneği I. Ulusal Türkiye Turizmi Kongresi, Sakarya Üniversitesi Karasu M.Y.O, 59-74, 07-08 Eylül 2007.

2.Berber Ş. ve M. Sezgin, “Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokullarının Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerinin Düzenlenmesine Yönelik Stratejik Bir Yaklaşım”, Ege Üniversitesi, Ege Meslek Yüksekokulu, II. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, , 161-166, 15-17 Ekim 2003.

3.Öztaş K. ve M. Sezgin, “Özürlülerin Turizm Hizmetlerinden Daha Etkin Yararlanabilmesi İçin; Alternatif Turizm Modeli Geliştirilmesinin Önemi”, Turizm Bakanlığı, Turizm Eğitimi.Konferans-Workshop, 301-309, 11-13 Aralık 2002.

4.Sezgin, M., “Yerel Yönetimlerin Turizm Faaliyetleri Üzerindeki Rolü ve Bir Turizm Organizasyonu Örneği’’, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Safranbolu M.Y.O., Yeni Bin Yılda Turizm ve Türkiye Semineri, 113-119, 22-23 Nisan 2000.

5.Sezgin, M., “2000’li Yıllarda Kapadokya’ da Turistlik Talep Tahminlemesi ve Turizm Talebindeki Eğilimler’’, Erciyes Üniversitesi Nevşehir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O, 2000’li Yıllara Girerken Kapadokya’nın Turizm Değerlerine Yeniden Bir Bakış, VI. Hafta Sonu Semineri, 14-31, 2000.

6.Öztaş K. ve M. Sezgin, “Konya Yöresi Turizm Potansiyelinin Çeşitli Parametrelerle Analizi”, Konya Valiliği, I.Ulusal Konya Ekonomisi Sempozyumu, 265-286, 17-18 Nisan 2003.

7.Öztaş K. ve M. Sezgin, “Akşehir Yöresinde Alternatif Turizm Potansiyeli ve Bir Kültür Turizmi Olgusu; Nasrettin Hoca’’, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Safranbolu M.Y.O. Kültür Turizmi Sempozyumu, 93-102, 21-22 Nisan 1999.

8.Öztaş K. ve M. Sezgin, “Hizmet Pazarlamasında Çekirdek Ürün Oluşturulması Konya Yöresinin İnanç Turizmi Açısından Analizi’, Erciyes Üniversitesi, Nevşehir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O, Turizm Sektöründe Rekabet Stratejileri, V. Hafta Sonu Semineri, 135-158, 23-25 Ekim 1998.

9.Öztaş K. ve M. Sezgin, “Avrupa Topluluğunda Turizm ve Alternatif Pazar Arayışları’’, Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir M.Y.O., I. Ulusal Turizm Sempozyumu Bildirileri, 246-266, 17-19 Eylül 1998.

Kitaplar

1.Haşıloğlu S.B. ve M.Sezgin, Japon İşletmeciliği ve Japonya Pazarına Yönelik Bir Uygulama, Konya:Çizgi Yayınevi, (2009).

2.Sezgin M. ve A.Karaman, Müze Yönetimi ve Pazarlaması, Konya:Çizgi Yayınevi, (2009).

3.Sezgin M., Konya, (Onaltıncı Bölüm), Türkiye Turizm Coğrafyası, Editör: G.Aktaş, Ankara:Detay Yayıncılık, 315-333, (2008).

4.Sezgin M. ve A.A. Şendoğdu, Günümüz Bankacılığında Banka Hizmetleri Pazarlaması, İstanbul:Literatürk Yayınları, (2008).

5.Ün


ATAENFORMA 2012 - Tüm hakları saklıdır.
391889 Ziyaretçi