İlke & Değerlerimiz

İşimiz farkındalık yaratmaktır.


* Müşterimiz varlık sebebimizdir.


* Müşterimizin başarısı başarımızdır.


* İşimizi en iyi şekilde yapmaya çalışırız.


* Daha iyi için araştırma ve geliştirmeye inanırız.


* Çağdaş teknolojinin olanakları ile sosyal bilimlerin yol göstericiliğine güveniriz.


* Yarışma ruhuna inanır, gelecek için hayal kurarız.


* Toplumsal dayanışma ve sosyal sorumluluk öncelikli anlayışımızdır. 


* Kaliteye inanır ve yaşamın her alanına tatbik etmeyi kendimize görev sayarız.


ATAENFORMA 2012 - Tüm hakları saklıdır.
391860 Ziyaretçi